Portugal by drone
DOP / montaż / kolor: Hubert Zieliński